Zajęcia indywidualne

Zajęcia prowadzone metodą 1:1 gdzie uczeń ma bezpośredni kontakt z lektorem są fantastycznym rozwiązaniem dla dzieci, które nie czują się pewnie w grupie lub potrzebują więcej czasu na przyswojenie języka obcego. Charakter oraz program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu słuchacz uczy się we własnym  tempie, powtarzając dane zagadnienia tyle razy ile jest to konieczne.  Zajęcia mogą być uzupełnieniem programu realizowanego w szkole lub wręcz przeciwnie - mogą być prowadzone indywidualnym programem opartym na podręczniku bazowym.

Komentowanie jest wyłączone.